An ordinary town near Warsaw

Poland, Nasiellsk near W-wa – please visit Matterport for a virtual tour – more at https://a360.pl.

I found myself in this city once, doing a virtual walk-through for the store. Nothing special, just like in any Polish city, clean, neat, everything needed for life is there. I can’t say I was thrilled with the road that leads to it. But it wasn’t too bad.

The view from the top was more unexpected. Who wants to see from a height of 100 meters – click on the link to the spherical photo.

All photos and videos on Google Street – company profile

And as usual, the pigeons were very interested in the drone flying in their airspace. But thank God, there were no attacks.

Zwykłe miasteczko pod Warszawą

Polska, Nasiellsk pod W-wą – zapraszamy na wirtualny spacer w technologii Matterport – więcej na stronie https://a360.pl.

Znalazłem się kiedyś w tym mieście, wykonując wirtualny spacer dla sklepu. Nic specjalnego, jak w każdym polskim mieście, czysto, zadbanie, wszystko co potrzebne do życia jest na miejscu. Nie mogę powiedzieć, że byłem zachwycony drogą, która do niego prowadzi. Ale nie było źle.

Widok z góry był bardziej nieoczekiwany. Kto chce zobaczyć z wysokości 100 metrów – kliknij na link do zdjęcia sferycznego.

Całość zdjęć oraz filmy na profile firmy w Google Street – profil firmy

I jak zwykle gołębie były bardzo zainteresowane dronem latającym w ich przestrzeni powietrznej. Ale dzięki Bogu, obyło się bez ataków.